Bukmeker ?irk?ti Mostbet Az?rbaycan APP yükl?m?k – Zanetti Motori
Mostbet Uygulamas?: Android ve iOS için Mostbet apk’yi indirin 2022
21/11/2023
Az?rbaycanda bukmeker kontorlar?n?n mobil versiyas?
21/11/2023

H?mçinin burada kazino ?irk?tinin sizd?n ist?diyi s?n?dl?r? d? n?z?r yetirm?lisiniz. Ad?t?n kazino ?irk?tinin ist?diyi bu s?n?dl?r sizin hesab?n?z? do?rulamaq v? etdiyiniz köçürm?l?ri t?sdiql?m?k m?qs?dir güdür. Kazino ?irk?tl?ri tez-tez yeni g?l?n istifad?çil?r üçün v? ya b?zi pill?l?ri keçdikl?rin? gör? bir s?ra bonuslar t?klif edir. Ruletka v? dig?r bölm?l?r üzr? bu bonuslar? ?ld? bil?n etm?k üçün ?vv?lc?d?n t?yin edilmi?, etm?yiniz g?r?k?n add?mlar v? ya kazino bonusunun t?klif olundu?u sah?l?r vard?r. Ruletka oyunlar? üzr? olan bonuslar t?klif ed?n kazino ?irk?tl?rind?n as?l? olaraq d?yi?? bil?r. Bel? ki, b?zi kazinolar veril?n bonuslar?n ruletka üçün d? t?tbiq edilm?sini qeyd edir, b?zi kazinolar is? bu bonuslar?n oyunlarda t?tbiq edilm?y?c?yini qeyd edir.

 • Virtual mühitd? oynan?lan sabit ehtimall? v? mü?t?r?k m?rc oyunlar?nda abun?çil?r? gönd?ril?n biletl?rd? göst?rilm?si laz?m olan m?lumatlar Operator t?r?find?n mü?yy?nl??dirilir.
 • H?r hans? bir s?b?bd?n udan m?rcl?r avtomatik olaraq tan?nmazsa, Operator m?rk?zi m?rc sisteminin bu udan m?rcl?ri h?r hans? bir formada tan?ya bil?c?yini f?rz ed?r?k xüsusi t?dbirl?r h?yata keçir? bil?r.
 • Bu halda bir komandan?n q?l?b? qazanmas?, n?z?r? al?nan v? dig?r t?r?f? veril?n “fora”dan yüks?k olan n?tic? olacaqd?r.
 • ??tirakç?dan h?r hans? bir “?ndikar” avtomobil yar???nda birinci v? ikinci yer? ç?xacaq oyunçular? (düzgün ard?c?ll?qla) proqnoz etm?k t?l?b olunur.
 • H?r m?rcin n? dem?k oldu?unu görm?k üçün sad?c? c?dv?l? n?z?r yetirin.

Akkreditasiyas? haqq?nda q?rar?n?n l??v edilm?si Akkreditasiya olunmu? hüquqi ??xs t?r?find?n müvafiq ?riz? t?qdim edildikd?; Akkreditasiya olunmaq üçün hüquqi ??xs t?r?find?n t?qdim edilmi? s?n?dl?rd? faktlar?n (m?lumatlar?n) bil?r?kd?n t?hrif olundu?u v? ya h?qiq?t? uy?un olmad??? a?kar edildikd?; Akkreditasiya zaman? Operator t?r?find?n bu Qaydan?n 3.1-ci b?ndin? uy?un olaraq t?qdim edilmi? texniki t?klifin ??rtl?ri pozulduqda. Akkreditasiya haqq?nda q?rar?n l??v edilm?si bar?d? q?rar q?bul edilm?zd?n ?vv?l bu Qaydan?n 5.1.3-cü yar?mb?ndi il? mü?yy?n olunmu? pozuntunun aradan qald?r?lmas? üçün Operatora 3 (üç) ay möhl?t verilir.

Bir cavab yaz?n Cavab? l??v et

Yar??? ba?a vura bilm?y?n iki v? ya daha çox pilotun Qran-Pri yar???nda eyni sayda dövr?ni keçm?si hal?nda q?t etdikl?ri ümumi m?saf? n?z?r? al?nmadan v? yar??? t?rk etdikl?ri zaman v? yaxud t?rk etm? an?nda tutduqlar? yerl?ri n?z?r? almadan, h?r iki pilotun yar??? eyni anda t?rk etm?si q?bul olunur. C) H?r hans? bir Qran-Pri Formula 1, yaxud Moto GP yar???n?n ba?lad??? zaman pilot Qridd? yerini tutdu?u andan etibar?n isinm? dövr?sinin ba?lad??? an kimi q?bul edil?c?kdir. Buna gör? isinm? dövr?si üçün mövqe tutan bütün pilotlar?n oyunda i?tirak etm?si q?bul edilir. H?r hans? bir s?b?bd?n oyunda i?tirak etm?y?n bu v? ya dig?r pilot v? komandaya dair oynan?lan m?rcl?r? bir (1,00) ?msal? t?tbiq olunur. Ç) H?r hans? bir yar???n l??v edilm?si, t?xir? sal?nmas? v? ya ba?qa vaxta keçirilm?si v? 36 saat ?rzind? t??kil edilm?m?si hal?nda proqramda ba?qa hal n?z?rd? tutulmay?bsa, bu m?rcl? ba?l? i?tirakç?lardan daxil olan bütün ehtimallara bir (1,00) ?msal? t?tbiq olunur.

 • O, sür?tli, t?hlük?siz v? etibarl? m?rc xidm?tl?ri il? tan?n?r.
 • Ruletka v? dig?r bölm?l?r üzr? bu bonuslar? ?ld? etm?k üçün ?vv?lc?d?n t?yin edilmi?, etm?yiniz g?r?k?n add?mlar v? ya kazino bonusunun t?klif olundu?u sah?l?r vard?r.
 • Ad?t?n, sayt?n promosyonlar bölm?sind? yeni bonusun ba?lamas? il? ba?l? çoxlu x?b?rl?r olur.
 • C) H?r hans? bir s?b?bd?n turnird? i?tirak etm?y?n, idmanç? v? ya komandaya dair oynan?lan m?rcl?r? bir (1,00) ?msal? t?tbiq olunacaqd?r.
 • C) oyunçular?n (taz?lar?n) yar??? hans? yerd? tamamlamas? yar???n t??kilatç?s? t?r?find?n elan edilmi? hesabata gör? mü?yy?nl??dirilir.
 • Operator t?r?find?n h?r bir m?rc dövrü üçün haz?rlanan oyun proqram? m?rk?zi m?rc sistemin? v? dig?r laz?mi qur?ulara yükl?nilir.

?ki pilotdan birinin bu v? ya dig?r s?b?bd?n yar??da i?tirak etm?m?si hal?nda, onlar?n h?r ikisin? dair m?rc? bir (1,00) ?msal? t?tbiq olunacaqd?r. Ç) H?r hans? bir yar???n l??v edilm?si, t?xir? sal?nmas?, yaxud ba?qa vaxta keçirilm?si v? 36 saat ?rzind? keçirilm?m?si hal?nda proqramda ba?qa hal n?z?rd? tutulmay?bsa, bu m?rc? dair i?tirakç?lardan daxil olan bütün ehtimallara bir (1,00) ?msal? t?tbiq olunacaqd?r. A) Pilotlar?n yar??? ba?a vurduqlar? zaman ?ld? etdikl?ri yerl?r mükafat m?rasimind? elan olunan yerl?rdir.

Bill Qeyts: “Süni intellekt “Google” v? “Amazon” kimi ?irk?tl?ri bitir? bil?r”

?dman m?rc oyunlar?n?n t??kili v? keçirilm?si ?dman m?rc oyunlar? b?d?n t?rbiy?si v? idman?n inki?af etdirilm?si üçün ?lav? maliyy? v?saitl?rinin c?lb edilm?sin? v? bu sah?nin maddi-texniki bazas?n?n daha da möhk?ml?ndirilm?sin? xidm?t ed?n m?rc oyunu sistemidir. A) dövl?t büdc?sin? öd?n?n vergil?r; B) idman m?rc oyunlar?n?n keçirilm?si üçün i?tirakç?lar t?r?find?n öd?nil?n v?saitl?rin b?d?n t?rbiy?si v? idman?n inki?af?na yön?ldil?n hiss?si; Sabit ehtimall? m?rc oyunlar? — n?tic?l?rin proqnoz edilm?sin? ?saslanmaq ??rtil? oynan?lan v? i?tirakç?lar aras?nda do?ru ehtimal? tapanlara ?vv?lc?d?n elan edilan ?msala uy?un olaraq hesablanacaq udu? qazand?ran oyunlar; Mü?t?r?k m?rc oyunlar? — m?rc oyunlar?n?n i?tirakç?lar? t?r?find?n öd?nil?n ümumi m?bl??in ?vv?lc?d?n elan olunmu? hiss?sinin n?tic?ni düzgün tapan i?tirakç?lar aras?nda udu? kimi bölü?dürüldüyü m?rc oyunlar;

 • H?r hans? bir futbol turnirinin final?nda qar??la?an komandalar — i?tirakç?dan mü?yy?n bir futbol turnirind? final oyununa ç?xacaq komandalar? proqnozla?d?rmaq t?l?b olunur.
 • BAXI kombil?ri 1924-cü ild?n b?ri ?taliyan?n Bassano Del Grappa ??h?rind? istehsal olunur.
 • Futbol oyununda ilk qolu vuran komanda — i?tirakç?dan bir futbol oyununda ilk qolu vuracaq komandan? proqnoz etm?si t?l?b olunur.

“?ndikar” avtomobil yar??lar? ??tirakç?dan h?r hans? bir “?ndikar” avtomobil yar???nda qalib g?l?c?k sürücünü proqnoz etm?k t?l?b olunur. A) Riskin idar? edilm?si m?rk?zi mümkün olan h?r hans? üsulla bu m?rc növünün keçirilm?si üçün laz?m olan i?tirakç? say?n? (“?ndikar” avtomobill?rinin say?n?) elan edir; B) oyunçular?n (avtomobill?rin) yar??? hans? yerd? tamamlamas? yar???n t??kilatç?s? t?r?find?n elan edilmi? hesabata gör? mü?yy?nl??dirilir. Oyunçular?n (avtomobill?rin) yar??? hans? yerd? bitirdiyi r?smi ??kild? elan olunduqdan sonra edil?n d?yi?iklikl?r n?z?r? al?nm?r;

Az?rbaycanda ?irk?t sahibi olmaq üçün n? etm?k laz?md?r?

?irk?t, kiçik -populyar turnirl?r, e -sports, virtual oyunlar v? daha çox ?eyl?r d? daxil olmaqla, inc? v? t?crüb?li oyunçular?n ehtiyaclar?n? t?min edir. Mostbet az giris onlayn sayt?nda depozitiniz? gör? bonus qazan?n! Mostbet AZ Az?rbaycanda ?n çox reytinq qazanan bukmekerdir. Bir çox bonusla yana?? istifad?çil?rin? asan depozitl?r yat?rmaq v? ç?xarmaq imkanlar?da t?qdim edir. Mostbet.az sayt?na daxil olun v? sevimli idman v? ya kazinonuza m?rc edin.

 • Mü?t?r?k m?rc oyunlar?
 • B) H?r iki pilotun yar??? ba?a vura bilm?m?si hal?nda daha çox dövr?d? i?tirak ed?n pilot qalib kimi q?bul edil?c?kdir.
 • 1xBet az il? bir hesab qurmaqQeydiyyat prosesiYeni bir oyun hesab?n?n qeydiyyat? üçün sad? bir neç? add?m laz?md?r.
 • Bu ?irk?tl?rin of?or zonalarda qeydiyyatdan keçm?sinin konkret s?b?bl?ri var.
 • T?tbiq mü?t?ril?r? kazino oyunlar?, idman m?rcl?ri v? veb sayt?nda mövcud olan dig?r funksiyalar?n tam çe?idin? daxil olmaq imkan? verir.

Vinisiusa qar?? irqçilik ed?n üç n?f?r saxlan?ld? “Avro-2024”ün oyunlar?na Az?rbaycan klublar?ndan legionerl?r ça??r?ld? Oyundan sonra ?eydayevl? r?qibi aras?nda qalmaqal oldu – Video 45 q?pik x?rcl?di, a?las??maz m?bl?? qazand? “Barselona”n?n m??luiyy?ti – Video Prokuror yeniyetm? idmanç?n?n q?tlind? t?qsirl?ndiril?n ??xs? 20 il c?za ist?di

Kontent menecer kimdir v? hans? i?l?ri görür?

D) H?r hans? bir oyun t?xir? sal?narsa, yenid?n oynan?larsa v? proqramda r?smi ??kild? mü?yy?nl??diril?n günd?n sonrak? t?qvim günü ?rzind? (oyunun keçirildiyi ölk?nin yerli vaxt? il?) ba?a çatarsa, qolu kimin vurmas?na dair proqnoz oyunun yekun n?tic?sin? ?saslan?r. ?) H?r hans? bir futbol oyununda qolu kimin vurmas?na dair proqnozlar bir sütun içind? eyni oyunun ilk qolunu v? son qolunu kimin atmas?na dair proqnozlarla birl??diril? bil?r. Bundan ?lav?, t?k bir sütun https://hevngame.com içind? ilk qolu vurana dair proqnozu son qolu vurana dair proqnozla birl??dirm?y? d? icaz? verilir. Bir sütunda eyni futbolçu il? ba?l? proqnozlar birl??diril? bilm?z. Futbol oyununda ilk qolu vuran komanda — i?tirakç?dan bir futbol oyununda ilk qolu vuracaq komandan? proqnoz etm?si t?l?b olunur. A) ?lk qolu vuran komanda riskin idar? edilm?si m?rk?zi t?r?find?n oyunun normal müdd?ti ba?a çatd?qda ?ld? edil?n n?tic?y? ?saslanaraq r?smi ??kild? elan edil?n n?tic?dir.

 • ?irk?t h?mçinin Handikaplar, Düzgün Hesab v? Ümumi M?qs?dl?r d? daxil olmaqla geni? çe?idd? bazarlar t?qdim edir.
 • C) H?r hans? bir oyun ikinci hiss?d? t?xir? sal?narsa v? ba?lan??c an?ndan etibar?n yenid?n v? ya t?xir? sal?nd??? andan etibar?n oyunun normal ba?a çatma an?na q?d?r olan müdd?t proqramda r?smi olaraq mü?yy?nl??diril?n günd?n sonrak? t?qvim günü ?rzind? (oyunun keçirildiyi ölk?nin yerli vaxt? il?) oynan?lmazsa, oyunun t?xir? sal?nd??? andak? hesab? keç?rli say?l?r.
 • Buna nümun? kimi (lakin bununla m?hdudla?madan), h?r hans? bir komanda, yaxud idmanç?n?n t?dbir sona çatd?qda s?ralaman? d?yi?dir?c?k formada oyundan k?narla?d?r?lmas? ba? ver? bil?r.
 • Formula 1, yaxud Moto GP Dünya Çempionat? v? ya ÜRÇ rallisini qazanan pilot, Formula 1, yaxud Moto GP Dünya Çempionat? v? ya ÜRÇ rallisini qazanan komanda — i?tirakç?dan Formula 1, yaxud Moto GP Dünya Çempionat? v? ya ÜRÇ rallisind? ilk yeri tutacaq pilot v? ya komandan? proqnoz etm?si t?l?b olunur.

Sabit ehtimall? m?rc oyun proqram?nda yer alan idman oyunlar?ndan minimum m?rc say? q?d?r oyun nömr?si v? ya oyunun ad?n? ?hat? ed?n kuponlar?n, i?tirakç? t?r?find?n müvafiq ??rtl?r? uy?un olaraq i?ar?l?nm?kl?, sat?c? t?r?find?n terminaldan müvafiq qaydalara uy?un olaraq al?nan v? kuponun üz?rind?ki m?lumatlar? ?hat? ed?n biletl?rin i?tirakç?ya verilm?si ??rtil? oynan?l?r. Kuponlar?n üz t?r?find? oyun proqram?nda yer alan oyunlarla ba?l? m?rc oynaya bilm?k üçün laz?m olan biletin haz?rlanmas?na ehtiyac duyulan bütün m?lumatlar?n yaz?laca?? sütunlar, xanalar, arxa t?r?find? is? oyunun oynan?lmas? v? udu?un öd?nilm?si il? ba?l? ??rtl?r; Mü?t?r?k m?rc oyunlar? il? ba?l? olan biletl?rin üz t?r?find? oyunun s?ra nömr?l?ri, h?r bir sütunda birinci d?r?c?l?rin say? q?d?r proqnoz, tarix, sat?c?n?n nömr?si, biletin qiym?ti, ?trix kod v? biletin t?hlük?sizlik nömr?si, arxa t?r?find? is? biletin seriya nömr?si v? dig?r m?lumatlar yer al?r; Sabit ehtimall? m?rc oyunlar?na aid biletl?rin üz t?r?find? oyun proqram?nda yer alan oyunlar?n kodu, biletin qiym?ti, m?rc ?msallar?, ümumi m?rc ?msal?, tarix, sat?c?n?n nömr?si, arxa t?r?find? is? biletin seriya nömr?si v? dig?r m?lumatlar; Kuponlar komandalar?n ad? il?, yaxud ad? olmadan, sistemli v? ya sistemsiz olaraq t?rtib edilir.

Oyunun qaydalar?

Ya??l r?ng? sahib olan s?f?r (t?k v? iki s?f?r) istisna olmaqla, ruletkadak? ?d?dl?r ?sas?n iki növ? bölünür – q?rm?z? r?ngli v? qara olanlar. Bu m?rc növünd? oyunçular yaln?z növb?ti f?rlanman?n Q?rm?z? v? ya Qara bir r?q?ml? n?tic?l?n?c?yini t?xmin etm?lidirl?r. Q?rm?z? r?ngi 8 cüt, 10 t?k r?q?m, h?mçinin Qara r?ngli 8 cüt, 10 t?k r?q?m yer alm??d?r. 0 v? 00 is? ya??l r?ngd? olur. Bu xarici m?rc oldu?undan, R?ng m?rcinin öd?ni?i 1-d?n 1-? nisb?tind?dir. Y?ni, sizin 1 AZN-niniz daha 1 AZN qazand?racaqd?r.

Üz?rind? i?l?nilir.

Seçkid?n sonra Türkiy? iqtisadiyyat?: N?l?r ola bil?r?

“yüz faiz” xüsusiyy?ti (bundan sonra — yüz faiz) — “sistem”li oyun zaman? h?r bir sütunda istifad? edil? bil?c?k bir xüsusiyy?tdir. ??tirakç? proqnozla?d?rd??? oyunun n?tic?sin? tam ?min olub, “yüz faiz” xüsusiyy?tini istifad? ed?r?k, “sistem”d? bir v? ya bir neç? komanda seç? bil?r. Bel?likl?, seçil?n “yüz faiz” v? ya “yüz faiz”l?r bütün variantlarda yer alar. M?rc oyunlar?n?n oynan?lma ??rtl?ri

 • Buna nümun? olaraq (ancaq bununla m?hdudla?madan), bir pilotun n?tic?l?ri d?yi?dir?c?k d?r?c?d? yar??dan ç?xar?lmas? ba? ver? bil?r.
 • Bir futbol oyununun qalan hiss?si il? ?laq?dar ?ld? edilmi? n?tic? oyunun t??kilatç?s? t?r?find?n r?smi olaraq elan edil?n oyunun q?ti n?tic?sin? ?sas?n Riskin idar? edilm?si m?rk?zi t?r?find?n mü?yy?n edilir.
 • C) oyunçular?n (taz?lar?n) yar??? hans? yerd? tamamlamas? yar??? t??kil ed?n t??kilat t?r?find?n elan edilmi? hesabata gör? mü?yy?nl??dirilir.
 • Bu variant? udan?n mü?yy?nl??dirilm? formas? (xal ard?c?ll???, final görü?l?ri (uzatma d?qiq?l?ri, mümkün on bir metrlik c?rim? z?rb?l?ri daxildir), növb?ti m?rh?l?y? keçm?k üçün yar?? v? ya turniri t?rk etm?) müst?qildir.
 • Futbol görü?ünün yekun n?tic?si il? ba?l? canl? m?rc — i?tirakç?dan mü?yy?n bir futbol görü?ü il? ba?l? n?tic?ni proqnoz etm?si v? m?rcl?rin görü? keçiril?rk?n verilm?si t?l?b olunur.

Operator sabit ehtimall? m?rc oyunlar?nda i?tirak etm?k üçün qüvv?d? olan kombinasiyalar? mü?yy?nl??dirm?y? gör? m?suliyy?t da??y?r. Oynan?lan m?rc t?sdiq edil?nd?n sonra maksimum 5 (be?) d?qiq? ?rzind? v? yaln?z i?tirakç?n?n t?sdiqi il? m?rci q?bul ed?n sat?c? t?r?find?n l??v oluna bil?r. Göst?ril?n müdd?t bitdikd?n sonrak? l??v edilm?l?r is? ancaq Operatorun t?sdiqi ?sas?nda h?yata keçirilir. Sat?c?lar l??v etdikl?ri biletl?ri 12 (on iki) ay ?rzind? saxlamal? v? t?l?b edildikd? maksimum 15 (on be?) gün ?rzind? Operatora t?qdim etm?lidir. H?r hans? bir s?b?b? gör? m?rk?zi m?rc sisteminin l??v edilm?si t?l?b edil?n m?rci avtomatik olaraq tan?mamas? v? m?rcin l??vinin realla?mamas? hal?nda l??vetm? ba? tutmaz v? buna gör? Operator heç bir m?suliyy?t da??m?r.

?imali Koreya il? AB? aras?nda müharib? ba?laya bil?r?

E) H?r hans? yar???n l??v edilm?si, t?xir? sal?nmas?, yaxud ba?qa bir vaxta keçirilm?si v? 36 saat ?rzind? keçirilm?m?si hal?nda proqramda ba?qa hal n?z?rd? tutulmay?bsa, bu m?rc? dair i?tirakç?lardan daxil olan bütün ehtimallara bir (1,00) ?msal? t?tbiq olunacaqd?r. Formula 1 Qran-Pri, yaxud Moto GP yar???nda v? ya h?r hans? bir ÜRÇ rallisind? müqayis? — i?tirakç?dan iki pilotdan hans?n?n Formula 1 Qran-Pri, yaxud Moto GP yar???n? v? ya ÜRÇ rallisini daha ?vv?l ba?a vuraca??n? proqnoz etm?si t?l?b olunur. A) Pilotlar?n yar??? ba?a vurduqlar? s?ralama mükafat m?rasimind? keç?rli say?lan yerl?rdir. Mükafat m?rasiminin bu v? ya dig?r s?b?bd?n keçirilm?m?si hal?nda r?smi yerl?r yar??? t??kil ed?n t??kilat t?r?find?n haz?rlanan hesabata ?sas?n elan edilir. Mükafat m?rasimind?n v? ya yar???n sonunda müvafiq s?ralaman?n elan edilm?sind?n sonra ba? ver?n d?yi?iklikl?r n?z?r? al?nmayacaqd?r. Buna nümun? kimi (ancaq bununla m?hdudla?madan), h?r hans? pilot yar??da tutulan yerl?ri d?yi?dir? bil?c?k d?r?c?d? yar??dan ç?xar?la bil?r.

 • Bunun üçün d?st?k xidm?ti i?çisi il? ?laq? saxlamal?s?n?z.
 • Misli — sütunun qiym?tini art?ran vahid;
 • Mükafat m?rasimi h?r hans? bir s?b?bd?n t??kil edilm?dikd?, r?smi s?ralamalar t?dbiri t??kil ed?n t??kilat t?r?find?n haz?rlanan hesabata ?sas?n mü?yy?n olunur.
 • A) Bir turnird? v? ya turnirin h?r hans? bir hiss?sind? q?l?b? qazanan idmanç? v? ya komanda aidiyy?ti t??kilat t?r?find?n mü?yy?n olunan qaydalara v? turnird? ?ld? edil?n n?tic?l?r? uy?un olaraq mü?yy?nl??dirilir.

Online rulet xidm?tl?ri t?klif ed?n kazinolar?n bu s?n?dl?ri sizd?n ist?m?si qanunidir v? bunlar kazino ?irk?tl?rinin raz?la?mas?nda yer alm??d?r. Ruletka xidm?tl?ri t?klif ed?n kazinolar?n bunlar? etm?kd? ?sas m?qs?di qanunsuz hallar?n qar??s?n? almaqd?r. Lakin bu kazinolardan da as?l? olmaqla d?yi?ilir. ?vv?lc? sizd?n s?n?diniz ist?y?n kazino ?irk?ti haqq?nda ara?d?rma etm?lisiniz v? ?g?r online kazino ?irk?ti güv?nlidirs?, bu halda s?n?dl?rinizi t?qdim ed? bil?rsiniz.

Italiano